Licencja rejestracji

REGULAMIN

Forum wewnętrznego sędziów Śląskiego Związku Piłki Siatkowej (www.forum.sedziowie.szps.pl)

1.   Korzystanie z forum wewnętrznego sędziów Śląskiego Związku Piłki Siatkowej (dalej również „Forum”) możliwe jest jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu (dalej również „Regulaminu”).

2.   Administratorami forum są osoby wyznaczone przez Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Piłki Siatkowej (dalej również WS SZPS), który sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Forum i działalnością Administratorów.

3.   Uczestnikami forum mogą być sędziowie Śląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz inne osoby dopuszczone przez WS SZPS.

4.   Forum służy w szczególności do wymieniania opinii, dyskusji, komentowania bieżących wydarzeń siatkarskich. Szczególną funkcją Forum jest możliwość poszukiwania możliwości dokonania zmian obsad meczów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych kategoriach rozgrywek.

5.   Niedopuszczalne jest udostępnianie innym osobom danych do logowania na Forum.

6.   Treść postów formułowanych przez użytkowników nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów (np. w zakresie zakazu dyskryminacji ze względu na płeć czy wyznanie), praw innych osób, w szczególności ich godności osobistej, ani ogólnie przyjętych zasad kultury słowa. Niedopuszczalne jest używanie słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite.

7.   W związku z podzieleniem forum na działy tematyczne, należy swoje posty umieszczać we właściwych działach (w szczególności zgodnie z zasadami obowiązującymi w każdym dziale).

8.   Naruszanie regulaminu może skutkować usunięciem postu, czasowym lub stałym zablokowaniem możliwości umieszczania postów na forum ewentualnie zablokowaniem dostępu do forum, niezależnie od innych konsekwencji, w tym  dyscyplinarnych ze strony WS SZPS. Administrator ma prawo zawiadamiać stosowne podmioty o naruszaniu Regulaminu.


Klikając "Akceptuję licencję" zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązujesz się go przestrzegać podczas każdorazowego korzystania z forum